Về Hankook Tire

Được thành lập vào năm 1941 với tên gọi Chosun Tire Company, công ty sản xuất lốp ô tô đầu tiên tại Hàn Quốc, Hankook Tire & Technology đã rèn luyện tầm nhìn trong thời đại mà những hạt giống của quá trình công nghiệp hóa ban đầu đang được gieo vào một đất nước thiếu sức sống để phát triển thành công.

Ngay cả khi cơ sở vật chất và nguồn cung cấp còn thiếu cho đến khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc, điều đó không làm nản lòng chúng tôi trong việc sản xuất lốp xe có chất lượng và công nghệ. Tự hào về việc phát triển ngành công nghiệp lốp xe của Hàn Quốc, nhóm Hankook Tire & Technology đã phục hồi sau chiến tranh bằng cách làm việc chăm chỉ trên tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp để đặt nền móng cho công ty ngày nay.

XEM THÊM

ĐỐI TÁC CỦA HANKOOK TIRE